door Jos Reinhoudt van MVO NederlandWe gaven haar een cadeautje dat we voor 14,95 euro bij Bart Smit hadden gehaald. Haar moeder, mijn schoonzus, pakte royaal uit met drankjes, taart en frituurwerk: we hebben naar schatting voor dik 10 euro per persoon gegeten en gedronken. Met nog eens 24 euro voor de terugweg meegerekend, was de verjaardag van mijn nichtje voor ons dus zeker kostenneutraal.


Geeft dit verslag van mijn nichtjes verjaardag nou een adequaat beeld van het feest? Nee, natuurlijk niet. Voor een beschrijving die recht doet aan de werkelijkheid, is het opsommen van wat ‘harde feiten’ en bedragen niet genoeg. Voor een jaarverslag geldt hetzelfde. Om daadwerkelijk te kunnen beoordelen hoe een bedrijf presteert is meer nodig dan het afwerken van een set kpi’s of indicatoren uit de GRI-richtlijnen.


De ontwikkeling van maatschappelijke jaarverslagen richting integrated reporting komt voort uit de behoefte aan betere informatie. Beleggers, klanten, leveranciers en andere stakeholders willen kunnen snappen hoe het bedrijf zijn beslissingen neemt en wat voor impact dat heeft op de keten en de rest van de buitenwereld. Ze willen meegenomen worden in de dilemma’s die zich gedurende het jaar voordeden en ze willen weten wat de consequenties van de bedrijfsbeslissingen waren, ook voor henzelf.


Een geïntegreerd jaarverslag vraagt een aanpak die veel narratiever is dan voorheen. Wie werkelijk begrip wil kweken voor het handelen van zijn organisatie, zal de moeite moeten nemen om een samenhangend en geloofwaardig verhaal te vertellen. Uit dat verhaal moet blijken op welke manier het bedrijf de belangen van mensen, de natuur, het milieu en de samenleving meeweegt in beslissingen en hoe die keuzes in het verslagjaar hebben uitgepakt.


Veruit de grootste vooruitgang die integrated reporting biedt, is het inzicht dat financiële jaarverslagen een uiterst karige afspiegeling van de werkelijkheid zijn. Het verhaal van een bedrijf omvat meer dan de winst voor aandeelhouders. Een ‘traditioneel’ duurzaamheidsverslag beschrijft meestal wel aanvullende invalshoeken, maar benoemt zelden het oorzakelijke verband tussen de financiële aspecten van een bedrijf en maatschappelijke impact. Een goed geïntegreerd verslag doet dat wel, en biedt bovendien de kans de blik te verbreden naar zaken die we als mens echt belangrijk vinden.


Een kostenneutraal kinderfeestje, hoe interessant is dat? Veel belangrijker, maar niet in geld uit te drukken, was dat we de familie weer eens hebben gesproken, dat alle nichtjes en buurmeisjes een groot discofeest op zolder hebben gehouden, dat de appeltaart zelf gebakken was en dat we met zijn allen een gezellige middag hebben gehad. Onbetaalbaar: mijn nichtje was heel blij met haar make-up koffertje met spiegeltje en wel twintig kleuren oogschaduw!