door Petra van RijnOf het nu gaat om een persoonlijk of zakelijk verhaal, enthousiasme is aanstekelijk. Om het populair te zeggen: enthousiasme verkoopt. Het raakt diep in je hart, zet aan tot beweging. De rol die enthousiasme speelt in de kunst, in het sociale leven en binnen organisaties is fascinerend. Rein Vogelaar, bedenker van het concept Superpromotor, omschrijft het als een ‘onzichtbare hand die het gedrag van mensen in een bepaalde richting stuurt.’


Zeker is dat enthousiasme ons raakt op een dieper niveau; namelijk dat van het onbewuste. Voor je het weet zit je rechtop, stralen ook jouw ogen en voel je de verbinding met diegene die het verhaal vertelt. Je denkt er niet over na, maar laat je meeslepen. Enthousiasme is een heerlijk gevoel. Een moment van geluk.
Een gevoel dat je als vanzelf tot actie beweegt. Je wilt gewoon meedoen. Deel uitmaken van die golf die door de kamer gaat. Iets betekenen.


Hoe slagen mensen erin om enthousiasme uit te stralen? Marketing goeroe Rein Vogelaar heeft dit uitgewerkt voor organisaties en onderscheidt drie fases: flame, flow, flood.


Op persoonlijk niveau zou ik het juist anders benaderen:
1. Elk enthousiast verhaal start vanuit een toestand van Flow. Een mentale status waarin je volledig betrokken bent bij wat je doet, ‘in het moment’ en daar volledig van kan genieten. Er is niets anders meer dan jouw verhaal op dat moment. Flow bereik je niet door te denken, of een logisch klinkend betoog te houden. Elke gedachte, elke rationale afweging belemmert je flow. Natuurlijk kun je wel voorbereiden door je verhaal vooraf goed neer te zetten. Maar op het moment dat je het vertelt, ben je daar niet meer mee bezig. Je praat niet vanuit je hoofd maar vanuit je hart.
2. Je neemt mensen mee met je verhaal. Je raakt ze, je ontsteekt letterlijk de Flame. De vonk om mee te doen. Het helpt daarbij als je ook handvatten geeft om mee te doen. Als je ze uitdaagt om de vlam verder te verspreiden.
3. Totdat er een Flood ontstaat. Een flood die uitgroeit tot een beweging, op welke schaal dan ook. In de film ‘Pay it Forward’ is goed te zien hoe mensen aangeraakt kunnen worden, verwarmd door een vloedgolf die meesleurt, die verbindt, die effect heeft. En daardoor soms grote betekenis kan hebben voor vele mensen. Denk maar aan grote politieke omwentelingen.

Ieder van ons kan dit principe toepassen.


Of je nu collega's wilt aanzetten tot een actie of de Berlijnse Muur wilt neerhalen.. het gaat altijd om Flow, Flame en Flood.

Ik raad je aan vooral niet over deze blog te gaan nadenken. Laat het maar over je heen spoelen. En voel zelf hoe jij het verschil kan maken met jouw verhaal.