Producten Good Company

Producten

Gedragsverandering

Om gedragsverandering bij medewerkers in gang te zetten is kennis en betrokkenheid nodig. Organisaties die het aandurven om uit de ‘zend’-modus te stappen en ruimte te geven voor input vanuit medewerkers, boeken de grootste vooruitgang. Dat zijn organisaties die MVO niet alleen integreren in werkprocessen, maar ook ruimte geven aan innovatief denken, leren en samenwerken. Intern èn met externe stakeholders. Daardoor ontstaat inspiratie en echte toegevoegde waarde voor alle partijen. Good Company ontwikkelde een model om beweging in je organisatie op gang te brengen.  Noem het maar even een MVO-vliegwiel. Van hieruit brengen we onze klanten succesvol naar gedragsverandering toe. Binnen dit model zetten we diverse tools in zoals employee-engagement sessies, stakeholderdialoog-bijeenkomsten en De Flywheel methode

Strategie

MVO echt voor de organisatie laten werken, beweging en vernieuwing op gang brengen is een kunst. Een strategie die niet apart staat maar aansluit op de overall strategie is een eerste voorwaarde. Onze aanpak zorgt dat er vanaf scratch draagvlak is. Door mensen te betrekken maar ook door inzicht te geven in het umfelt en aandacht voor structuur en cultuur.

Ketenbeheer

Inzicht en Samenwerken zijn kernwoorden in het kader van ketenbeheer. Inzicht in de keten achteruit; welke leveranciers leveren vanuit waar welke (grond)stoffen en vooruit; wat is de impact in gebruik en erna. Pas als je dat inzicht hebt kan je beslissen welke maatregelen écht effect zullen hebben. En alleen in samenwerking kom je tot dat inzicht en tot echt effectieve maatregelen. Good Company heeft successen bereikt in zowel de ‘harde’ technische kant als in de ‘zachte’ samenwerkingskant. Ook voor ons inspirerend om te zien hoe soms relatief kleine stappen grote impact kunnen hebben. 

Stakeholderdialoog

MVO zonder dat er stakeholders betrokken zijn is als een strandvakantie zonder zon. Er kan geen optimaal resultaat behaald worden. Welke verwachtingen hebben zijn van de organisatie qua samenwerking, transparantie of andere zaken, waar zien zij kansen, welke rol zouden zij kunnen/willen spelen, hoe kan impact versterkt worden. Het antwoord op die en nog vele andere vragen helpt te komen totj een sterke invulling. 

Implementatie

Een proces van structuren, organiseren en faciliteren maar ook van kennisontwikkeling, coaching en communicatie. Good Company legt naast de zogenaamde ‘technische’ implementatie ook sterk de nadruk op de ‘menselijke’ implementatie. Zonder betrokken medewerkers met voldoende kennis dreigt de implementatie te blijven hangen bij afvinklijstjes. Met het vliegwiel wat onder visie op deze website staat als uitgangspunt stellen wij een programma op wat werkt.

Storytelling

Een goed verhaal spreekt tot de verbeelding, inspireert en wordt doorverteld. Storytelling is en blijft een belangrijk middel om te binden, aan te zetten tot actie en doelen te verwezenlijken. Mits je een goed verhaal hebt natuurlijk en mits het op de goede manier wordt verteld. Good Company helpt organisaties bij het formuleren en vertellen van hun verhaal.

Verslaglegging

Een gortdroge en onleesbare opsomming van feiten en cijfers? Nee, een verslag kan een organisatie op een aansprekend manier in- en extern gezicht geven en de waardecreatie op het gebied van People, Planet en Profit inzichtelijk maken. Het verslag is dan geen doel op zich maar een verhaal met een ziel. Een goede basis voor een continue dialoog met stakeholders en het verstevigen van company pride.

Betrokken Medewerkers

Betrokken medewerkers zijn essentieel om MVO echt te laten werken. Niet door sleuren en trekken maar door ruimte te geven voor innovatie en creativeit bij medewerkers. Good Company heeft diverse programma's om medewerkers te prikkelen en te faciliteren om duurzaamheid in hun werkomgeving toe te passen.

Maatschappelijk leren

Flexibiliteit, overtuigingskracht, communicatie en aanpassingsvermogen... vaardigheden die medewerkers succesvol maken. Dat leer je niet uit een boek, noch op een 5-daagse training op de hei maar in een maatschappelijke omgeving. Good Company biedt een uniek programma waarbij medewerkers van bedrijven hun competenties aanscherpen bij een maatschappelijke organisatie. Met de juiste begeleiding snijdt het mes aan drie kanten: maatschappelijke organisatie, medewerker en bedrijf worden er rijker van.

Directieworkshop

Soms dreigt duurzaam ondernemen onder te sneeuwen in de waan van de dag. Waar kan het de organisatie versterken, hoe ziet het umfelt er uit; met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden en hoe bepalen we de prioriteiten? Good Company maakt de grote lijnen inzichtelijk en helpt directieteams met het maken van primaire keuzes. Praktisch resultaat uit één middag dat is al door meerdere directieteams bevestigd.

Externe communicatie

Duurzaam en verantwoord ondernemen wint in Nederland terrein. Toch blijkt het voor veel organisaties nog lastig om hun duurzame inspanningen goed voor het voetlicht te brengen. Het lijkt immers al snel of je jezelf op de borst slaat. Toch is externe communicatie broodnodig. Om je reputatie te versterken, maar ook om anderen te inspireren tot duurzaam gedrag en een dialoog op gang te brengen. Good Company adviseert over externe communicatie die past bij jouw organisatie en haar uitstraling. Niet schreeuwerig, wel doelmatig.

Mystery MVO Manager

Met een MVO Manager van een andere organisatie een kijkje in elkaars keuken nemen levert veel op. U koppelt aan elkaar terug welke verbeterpunten en quick wins u ziet en geeft elkaar praktische tips. Good Company zoekt voor u een partner en begeleidt het proces zodat het méér wordt dan alleen een leuk bedrijfsbezoek. U geeft en krijgt een gedegen advies waarmee u verder kunt. Inspirerend en waardevol voor beide partijen. 

Contactgegevens

  • Zapp Office
  •         Bahialaan 100 (Brainpark III)
            3065 WC Rotterdam
  • Tel. +31 (0)6 28639661

linkedin-logo-square2twitter-logo-squareyoutube