Producten Good Company

Flywheel methode

 

MVO gedragsverandering: van MVO-ambitie naar impact

Met een papieren strategie alleen ben je er niet, dat weten we allemaal. Het gaat om de vonk in je organisatie. Anders blijft MVO iets dat top-down wordt bepaald en is de toepassing in dagelijks werk ver te zoeken.

Het kan ook anders. Medewerkers die actief bezig zijn MVO in hun dagelijks werk te integreren, die met elkaar tot nieuwe inzichten komen. Die samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen om echt waarde toe te voegen aan de samenleving en aan de organisatie zelf. Medewerkers die zo trots zijn op hun bedrijf dat ze graag delen wat er gebeurt op dit gebied.

Verandering in kennis, houding en gedrag

Om gedragsverandering bij medewerkers in gang te zetten is kennis en betrokkenheid nodig. Organisaties die het aandurven om uit de ‘zend’-modus te stappen en ruimte te geven voor input vanuit medewerkers, boeken de grootste vooruitgang. Dat zijn organisaties die MVO niet alleen integreren in werkprocessen, maar ook ruimte geven aan innovatief denken, leren en samenwerken. Intern èn met externe stakeholders. Daardoor ontstaat inspiratie en echte toegevoegde waarde voor alle partijen.

Good Company ontwikkelde een model om beweging in de organisatie op gang te brengen. Noem het maar even een MVO-vliegwiel. Van hieruit brengen we onze klanten succesvol naar gedragsverandering toe. Binnen dit model zetten we diverse tools in zoals employee-engagement sessies (MVO Boostcamp), Teamcoaching en De Flywheel methode.

Flywheel methode brengt MVO tot leven

De Flywheel methode is een online programma voor duurzame gedragsverandering. Dit programma maakt het met eenvoudige, leuke en inspirerende challenges laagdrempelig voor medewerkers om te leren over de MVO-strategie en deze te vertalen naar het dagelijks werk. Enthousiast geworden collega's zetten een niet te stoppen golf van verandering in gang, zo leert de ervaring. 

De tool is inmiddels succesvol ingezet bij o.a. Unilever, het Trimbos-instituut, TNO en APG: 70-85% van de medewerkers nam deel aan het programma en gaf aan dat met 10 minuten inspanning per week bij hen blijvend resultaat op gang was gebracht.

Good Company maakt in haar aanpak gebruik van deze door Snowballs & Flywheels ontwikkelde methode. 

Hoe het werkt:

In de eerste fase creëren we inzicht in de veranderdoelen. We gaan op zoek naar de ‘sweet spots’ – daar waar we medewerkers kunnen prikkelen. Er ontstaat inzicht in de sterktes en zwaktes èn een actieplan. Zo weten we wat er nodig is om doelen te bereiken en wat daarvoor het beste middel is. Dat kan de Flywheel methode zijn, maar ook een ander instrument.

Uitgaande van de Flywheel methode

Het online programma duurt zes weken en wordt op maat ingericht met relevante thema’s. Elke week worden teams uitgedaagd on-line vragen te beantwoorden, actie te nemen en deze te delen. Dit alles duurt 10 minuten per medewerker per week. Teams verdienen punten en gaan onderling de competitie aan.

Wat het oplevert:

 • De Flywheel methode geeft een sterke impuls aan bewustzijn, activatie en delen van ideeën.
 • Medewerkers nemen op een toegankelijke manier kennis van de MVO-strategie en hebben inspraak in uitvoering en toepassingen. Hierdoor verandert hun houding t.o.v. MVO.
 • Medewerkers worden uitgedaagd slimmer, effectiever en duurzamer te werken. 
 • Deelname brengt gesprekken tussen collega’s op gang. Dit draagt bij aan een positieve sfeer binnen teams - MVO gaat leven. Ook in contact met klanten en leveranciers wordt het een concreter gespreksonderwerp. 
 • Dit alles heeft een positief effect op reputatie en daarmee o.a. op het aantrekken en behouden van talent. 

Wat het succes bepaalt:

 • Groot bereik: De Flywheelmethode kan simpel worden ingezet om (teams van) grote groepen medewerkers te bereiken en te activeren.
 • Laagdrempelig: deelname kost weinig tijd (6 weken lang, 10 minuten per week per medewerker) en kan on-line op elk moment van de dag worden uitgevoerd.
 • Krachtige meetbare effecten in gedrag: medewerkers bedenken samen acties en voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat.

Tree dia unilever2

Meer weten? Neem contact op met Eleonoor Hintzen via 06 28639661

Terug naar productpagina

Contactgegevens

 • Zapp Office
 •         Bahialaan 100 (Brainpark III)
          3065 WC Rotterdam
 • Tel. +31 (0)6 28639661

linkedin-logo-square2twitter-logo-squareyoutube