VISIE

Beweging en vernieuwing in een organisatie op gang brengen en houden, vraagt vooral om inzicht en energie.

"De kracht van Good Company zit in de brede ervaring en expertise en het feit dat inhoudelijke kennis heel effectief wordt gecombineerd met teamdynamiek en veranderkunde."

 

GOOD COMPANY

Good Company werkt met een hechte groep professionals die organisaties helpt om van MVO-ambitie tot MVO-impact te komen. Alle consultants van Good Company voelen de drive om bij te dragen aan een duurzame wereld. Wij werken onder andere met een zelf ontwikkeld vliegwiel dat klanten inzicht geeft in hoe verschillende processen zich tot elkaar verhouden en waar zij het best kunnen beginnen om MVO aan de praat te krijgen en soepel te laten lopen.

Om te bepalen hoe het vliegwiel moet gaan draaien speelt de Purpose en bedrijfsstrategie natuurlijk een grote rol. Maar ook de buitenwereld laten we meespelen: mogelijke issues en de stakeholders waarop de organisaties impact wil hebben nemen we mee. Werkend vanuit deze helicopter view is Good Company in staat ‘de vraag achter de vraag’ te herkennen.

HET VLIEGWIEL GEEFT INZICHT

ALS DE STRATEGIE STAAT MOET HET WIEL GAAN VLIEGEN

Steeds meer bedrijven hebben oog voor lange termijn waardecreatie, ook wel CSR, MVO of duurzaam ondernemen genoemd. Bedrijven focussen dan echter vaak op met name de technische kant: het structureren van duurzaamheid, ontwikkelen van plannen en opstellen van afvinklijstjes. Wij denken en ervaren ook in de praktijk dat resultaat dan uitblijft. Mensen moeten worden gemobiliseerd en worden uitgedaagd tot veranderen. Verandering in houding, aanpak en procedures.


Ons vliegwiel laat in één oogopslag zien wat we bedoelen:

aandacht voor organisatie én mens & focus op anders doen (vernieuwen) én beter doen (verstevigen).

 

WAAROM IS STRUCTUUR EN ORGANISATIE IN MVO BELANGRIJK?

INTEGRATIE IN AFDELINGSPLANNEN OM INBEDDING TE BORGEN

Waar staat de organisatie voor? Waar liggen de verantwoordelijkheden, hoe ontwikkel je de benodigde kennis en hoe zorg je voor benodigd budget? Pas als je waar de organisatie voor staat naar de werkplek vertaalt, kunnen mensen er met trots over vertellen. En pas als een duurzaam beleid geïntegreerd wordt in de reguliere afdelingsplannen voelt het niet meer ‘als erbij’ en kunnen directieleden, MT, raad van commissarissen en andere belanghebbenden monitoren, bijsturen en goed verslag leggen over de waarde die gecreëerd wordt. Het bedrijf wordt aantrekkelijk voor (potentiële) klanten, ketenbeheer wordt een stuk makkelijker en er ontstaat begrip, overzicht en helderheid voor leidinggevenden en medewerkers.

 

HOE MAAKT MVO MIJN ORGANISATIE COMMERCIEEL SUCCESVOL?

CREËER VERANDERING IN MINDSET

Logischerwijs moet een duurzaam beleid aansluiten op wat er buiten een organisatie gebeurt. Richt je blik naar buiten en verken de maatschappelijke ontwikkelingen en de verwachtingen en ambities van klanten en andere partners. En reageer proactief. Dit creëert kansen voor structurele samenwerking. De tijd van alleen ‘beter’ is voorbij. Echt duurzame ontwikkeling zit vooral in ‘anders’, in productontwikkeling vanuit ander perspectief. Met andere uitgangspunten en parameters, een andere visie op grondstoffen, gebruik en partnership.

 

HOE KRIJG IK MEDEWERKERS MEE?

CREËER MOMENTUM

Een nieuwe aanpak vraagt om experimenteren. Dit is essentieel, maar ook spannend voor iedereen in de organisatie. Bied ruimte voor leren van ‘fouten’ en tegenslagen. Vertel medewerkers niet alleen top-down waar je heen wilt, maar stimuleer ze ook het zelf in te vullen, mee te denken en mee te doen. Om binnen én buiten de organisatie kennis en ideeën te delen met leveranciers, klanten en ketenpartners. Zo is iedereen in de organisatie echt onderdeel van het succes. Samen kom je tot een beter resultaat.

 

HOE WORDT MVO ECHT ONDERDEEL VAN MIJN ORGANISATIE?

CREËER COMMITMENT

Informeren, betrekken en leiderschap zijn sleutelwoorden om te inspireren en te activeren. Informeer op een heldere, consequente en aansprekende manier. Waar staat en gaat de organisatie voor? Welke rol wordt van medewerkers verwacht? Betrek mensen. Deel en vier successen en wees open en eerlijk over de mislukkingen en dilemma’s. Creëer ‘champions’. Maak ze bewust van hun kwaliteiten en hun uitdagingen en benut hun passie en verantwoordelijkheidsgevoel. En faciliteer en stimuleer de leiders in de organisatie hun rol als voorbeeld en trekker voor implementatie te nemen.